Sådan hjælper CaterSys med at mindske madspild

Tilbage til Videnscenter

På trods af en allerede stor global indsats mod madspild, gik 17 % af al mad på forbrugerniveau til spilde i 2018*1. Det svarer til hele 931 millioner ton mad, der endte i skraldespanden i stedet for i folks munde.

 

Der er brug for kollektive indsatser, der går hele vejen rundt, hvis problemet med madspild skal bekæmpes. I den her artikel får du svar på, hvordan CaterSys aktivt arbejder med FN’s verdensmål om ansvarlig produktion og forbrug*2. Og vi giver dig nogle gode råd til, hvordan du som cater eller frokostkunde kan mindske dit madspild, samt hvordan det gøres på en måde, hvor det gør den største forskel for miljøet.

 

FN’s verdensmål inden for ansvarligt forbrug og produktion indeholder blandt andre en målsætning om at have halveret det globale madspild på forbruger- og detailniveau inden 2030*2. Det er en målsætning, der skal hjælpe med en bæredygtig udvikling på globalt plan.

 

For at nå den målsætning, er det nødvendigt at arbejde med madspild på et holistisk plan og ikke kun kigge på, hvordan madspild kan sænkes i husstandene og i produktionen. I Danmark har vi en udbredt tradition for at have firma-frokostordning, hvor frokosten leveres af eksterne frokostfirmaer. Det er for manges tilfælde altså en tredjedel af de daglige hovedmåltider, der fem dage om ugen indtages udenfor hjemmet. Derfor finder vi det nærliggende, at et fokus på madspild selvfølgelig også skal indfinde sig på arbejdspladsen, når frokosten skal indtages.

 

Det hjælper vi vores catering-kunder med at gøre ved hjælp af to konkrete tiltag: Mindre madspild i produktionen og mindre madspild ved slutkunden.

 

Mindre madspild i produktionen

Gennem vores meget detaljerede produktionssedler har køkkenet mulighed for at forberede og afstemme helt præcist hvor meget mad, de skal tilberede til hver enkelt kunde. Jo mere udførlig en produktionsseddel er, jo bedre er cateren sikret, at denne kun tager hul på de mængder af fødevarer, de ved, de får brug for i deres produktion – og på den måde anvendes vores specialdesignede produktionssedler som et konkret redskab til at mindske madspild i selve produktionen. Da vores datagrundlag er meget stærkt og detaljeret, hjælper vi også løbende vores kunder med at udbygge og modificere deres produktionssedler, så vi sikrer, at vi hjælper dem på bedste vis og skaber den højeste værdi hos vores kunder.

 

Mindre madspild ved slutkunden

Beskeden om nogle fade, der nærmest er urørte og andre der står gabende tomme efter en firmafrokost, er desværre dagligdag for mange frokostcatere. Netop hvor meget salat, brød, kød og pålæg hvert enkelt firma spiser kan variere meget fra firma til firma, og derfor går der rigtig meget mad til spilde, når alle firmaer får leveret samme rationering af hver enkelt madvare per person.

 

Derfor har vi bygget en feature, der gør det muligt for cateren at justere på kundeniveau, at nogle kunder skal have mere eller mindre af én eller flere madtyper til deres buffet, sådan så mængden af madspild effektivt reduceres til firmafrokosterne. Featuren er meget fleksibel og kan løbende justeres op og ned, sådan så den altid er tilpasset den individuelle kunde. Dermed mindskes madspild, og dine kunder får en mere tilfredsstillende frokost med nok af hvert frokostelement til alle.

 

For at arbejde målrettet mod FN’s verdensmål om en halvering af det globale madspild inden 2030, er det nødvendigt at vide, hvilke fødevarer der gør den største forskel i det samlede regnskab.

 

Til det oplyser Fødevarestyrelsen, at der spares forholdsvis meget på klimabelastningen, når reduktionen af madspild drejer sig om produktgrupperne kød og mejeriprodukter*3. Den store effekt findes i, at begge grupper indeholder fødevarer, der har en forholdsvis høj CO2-byrde. Derfor kan cateren med fordel begrænse antallet af dage om ugen, der leveres ostefade samt overveje at lave kødretter med en højere mængde af grøntsager – enten direkte tilsat farsen eller som tilbehør til en kødret.

 

Ifølge tal fra Fødevarestyrelsen findes den største del af madspild i dag i produktkategorierne brød, frugt og grøntsager*. Derfor er det nærliggende for cateren at undersøge, om det især er fadene med brød, frugt og grønt der står mere eller mindre fyldte tilbage, når frokosten er overstået. Og her overveje, om der på baggrund af ens fund skal skrues ned på mængden af disse tre frokostelementer til udvalgte frokostkunder, når der leveres firmafrokost.


Ikke alle frokost-catere arbejder i dag lige så aktivt med reducering af madspild som de frokost-catere, der bruger CaterSys til at administrere deres forretning. Er du interesseret i at finde en frokost-leverandør, der anvender CaterSys, skal du være velkommen til at tage fat i os, så sætter vi dig i kontakt med en eller flere passende frokost-leverandører: +45 70 66 65 66, info@nxtcatersys.dk eller udfyld vores kontaktformular her.

 

Er du frokostcater, og vil du gerne høre nærmere om, hvordan CaterSys kan hjælpe dig og din virksomhed med at reducere madspild og optimere på den daglige drift, er du velkommen til at kontakte os på +45 70 66 65 66, info@nxtcatersys.dk eller ved at udfylde vores kontaktformular her.

 

*1  FN-rapport om madspild
*2  Verdensmålene
*3  Fødevarestyrelsen om madspild

 

 

/Jannie Gram, kommunikationsansvarlig, CaterSys

Juni, 2021