Mere digitalisering giver øget vækst til danske virksomheder

Teknologiens udviklingshastighed betyder nye digitale muligheder for de virksomheder, der formår at være på forkant med udviklingen og udnytte det potentiale, det åbner op for. Og nye udfordringer for de virksomheder, der ikke formår at tage digitaliseringen til sig.

En undersøgelse af Vækstteam for IKT og digital vækst udarbejdet for Erhvervsstyrelsen viser, at en større investering i digitalisering de senere år har stået for 37 % af den gennemsnitlige vækst i arbejdskraftproduktivitet i den private økonomi i Danmark fra 2000-2010. Det skaber stærkere og mere effektive virksomheder og baner vejen for mere vækst.

Udnyt det fulde potentiale
Hvor høj en digitaliseringsgrad en virksomhed besidder handler ikke kun om, hvorvidt der er blevet taget imod digitaliseringen. Det handler også om, hvor avancerede løsninger, virksomheden gør brug af. Om digitaliseringen udelukkende bruges til at håndtere enkelstående it-løsninger, der bruges til at understøtte en delproces som for eksempel bogføring, eller automatisering af en delproces. Eller om de har implementeret mere avancerede, sammenhængende løsninger, der styrer ordreflow og design til markedsføring over til salg til leverance, fakturering og service og support. Den reelle værdi skabes, når virksomheder formår at tage udviklingen til sig og udnytte det fulde potentiale digitalisering åbner op for.

Få en avanceret løsning
En digitalisering gennem CaterSys sikrer en større integrering af en avanceret digitalisering og effektivisering med en automatisk udveksling af information i virksomheden. Samtidig genereres der vigtig viden om virksomhedens udvikling med hensyn til ordreflow, ressourcestyring, levering, lønsomhed m.v.

Følg med udviklingen
Vækstteam for IKT og digital udvikling vurderer, at en øget digitalisering af virksomhederne vil medføre en værdiskabelse på op mod 50 mia. kroner i 2020 og at digitaliseringen af erhvervslivet er en væsentlig forudsætning for at styrke dansk erhvervslivs internationale konkurrenceevne.

CaterSys arbejder dedikeret med at udnytte de udviklingsmuligheder, den høje teknologiske udvikling bringer med sig for at kunne hjælpe virksomheder med at optimere og effektivisere deres forretning og danne grobund for mere vækst.

 

 

 

 

Kilde: Vækstteam for IKT og digital vækst 

 

 

/Jannie Gram, kommunikationsansvarlig, CaterSys

 

Bo Christensen

Partner
Telefon:   +45 81 52 78 75    

E-mail:    bc@nxtcatersys.dk

 

Kim Raun

Partner
Telefon: +45 70 66 65 66 

Kenneth Flæng Jørgensen

Support & systemudvikler
Telefon:   +45 71 71 65 67
E-mail:    kfj@nxtcatersys.dk

 

 

Jannie Gram

Kommunikationsansvarlig
Telefon:   +45 24 81 91 63
E-mail:    jg@nxtcatersys.dk