Der er et stort potentiale i online salg af mad

Niveauet for online handel af dagligvarer stiger støt, og der er stadig et stort potentiale at udnytte.

Ifølge en rapport udarbejdet af Foreningen for Dansk internethandel oplevede online dagligvarehandel
i 2015 en stigning på ca. 31% - hvad der svarer til et samlet salg på ca. 4.07 mia. kr.

Stor stigning i salg af mad sammenlignet med andre brancher
Mere end hver tiende dansker handler en andel af deres fødevarer online i dag ifølge en opgørelse af
DIBS fra 2016. Og et stigende behov fra forbrugeren for at kunne handle online vidner om, at de butikker
der kommer til at klare sig bedst i fremtiden er dem, der formår at følge med kundernes behov
- og den teknologiske udvikling.

Potentialet i online salg af mad kan også ses i den stigning på ca. 31% salget oplevede i 2015, hvor
resten af de online industrier i gennemsnit oplevede en mindre stigning på ca. 22%.

Online handel af mad fylder stadig relativt lidt i det samlede billede af online handel (4,5% i 2016),
men den høje stigning tyder på, at der her ligger et endnu ikke færdigudforsket potentiale, som
så småt begynder at tage fart.

Tilgå markedet med størst ’knowhow’
Meget tyder på, at online handel af mad i fremtiden kommer til at blive den nye legeplads, hvor
cateringvirksomheder, og andre der sælger mad B2B og B2C, kommer til at konkurrere om kundernes
opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at tilgå markedet med en løsning, der imødekommer kunderne
bedst muligt.

CaterSys har gennem mange år specialiseret sig i at designe webshops og et brugervenligt system,
der både imødekommer kundernes behov for e-handel og gør det nemt og overskueligt at håndtere
ordrer, fakturering, ressourcestyring mm.

Det skal være nemt, hurtigt og tidsbesparende
Ifølge DIBS rapport fra 2016 er dansk internethandel steget med ca. 20% fra 2015 til 2016 som
svarer til knap 12 mia. kroner. Men hvad ligger til grund for en sådan en stigning? DIBS peger selv
på tre drivkræfter, der især spiller ind foruden en general dansk økonomisk vækst:

For det første sprænger den teknologiske udvikling rammerne for, hvordan vi kan drive forretning
på nettet. Og det har i høj grad vist sig eftertragtet af kunderne at gøre sine varer tilgængelige
til e-handel. For det andet vægter det højt for forbrugeren i dag, at det er nemt, hurtigt og
tidsbesparende, når de skal handle. Og for det tredje pointerer DIBS, at det virker til,
virksomhederne i Danmark begynder at reagere på forbrugernes behov for, hvilket betyder,
at flere branchetyper begynder at satse på e-handel.

Danskerne er varmet op til muligheden for at gøre deres køb af mad på nettet, og lige så stille
følger industrien med. Udviklingen indtil videre fortæller, at det er de virksomheder, der formår at
forstå deres kunders behov og holder sig opdateret på de muligheder, en øget digitalisering giver,
der kommer til at klare sig bedst fremadrettet.

 

 

 

/Jannie Gram, kommunikationsansvarlig, CaterSys

 

Bo Christensen

Partner
Telefon:   +45 81 52 78 75    

E-mail:    bc@nxtcatersys.dk

 

Kim Raun

Partner
Telefon: +45 70 66 65 66 

Kenneth Flæng Jørgensen

Support & systemudvikler
Telefon:   +45 71 71 65 67
E-mail:    kfj@nxtcatersys.dk

 

 

Jannie Gram

Kommunikationsansvarlig
Telefon:   +45 24 81 91 63
E-mail:    jg@nxtcatersys.dk